Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2020

kaczebuki
8441 bd2a 500
Reposted fromwyczes wyczes viatomash tomash
kaczebuki
4880 f46d
Reposted fromoutline outline viatomash tomash

May 07 2020

kaczebuki
nie wiem, która to z kolei już noc, kiedy nie śpię. pytasz, jak się czuję, odpowiadam - dobrze. dawno nie czułam się, aż tak źle. czekam na moment, kiedy moje słodkie łzy przestaną płynąć i utulą mnie do snu. 
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
kaczebuki
są dni, kiedy nienawidzę swojej wrażliwości. kiedy chciałabym ją z siebie wyrzucić. na dobre. zakleić dziurę po niej i nie pozwolić jej wrócić. czy to normalne, że człowiek czuje, aż tak wiele? i tak intensywnie? dlaczego bycie dobrym, czyni nas niewystarczającym. chciałabym być zła. do szpiku kości. bez słodkości do porzygu. 
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
kaczebuki
5378 59fb 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabananowo bananowo
kaczebuki
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathenatuss thenatuss
kaczebuki
1138 0fc3
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabamboocha bamboocha
kaczebuki
3884 c5d6 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viamalazadymiara malazadymiara
kaczebuki
Czasem jednak, jeśli chcesz dotrzeć na szczyt, musisz zejść najpierw w piekielne otchłanie.
— Robert Bloch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
kaczebuki
2735 08da


Tylko żyjąc absurdalnie można wyłamać się z tego bezgranicznego absurdu.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapchamtensyf pchamtensyf
kaczebuki
3885 cbe6 500
Reposted fromhrafn hrafn viapchamtensyf pchamtensyf

April 29 2020

kaczebuki
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viasatyra satyra
kaczebuki
7938 e38a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaslodziak slodziak

April 28 2020

kaczebuki
4446 87e1 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viadusielecc dusielecc
kaczebuki
Jeśli nikomu o tym nie powiesz, to cię pożre od środka. Przestaniesz widywać się z przyjaciółmi i wychodzić z domu. Staniesz się cieniem samej siebie bez ich wsparcia. Stracisz swój wewnętrzny ogień i staniesz się zimna. Staniesz się taka, jak ja.
— Belle Aurora
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperfectsense perfectsense
1058 7889 500

fravery:

© Darrel Rhea

Reposted fromcocokashico cocokashico viasalzprinz salzprinz
kaczebuki
3825 9171 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaidontlikeu idontlikeu

April 26 2020

kaczebuki
9596 b934
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
kaczebuki
6499 5058
Reposted fromszarykamien szarykamien viairmelin irmelin
kaczebuki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...