Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

kaczebuki
9265 9374
Reposted fromsucznik sucznik viatomash tomash

January 10 2020

kaczebuki
kaczebuki
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
kaczebuki
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz

January 08 2020

kaczebuki
2889 4e4a 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin

January 06 2020

kaczebuki
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk

December 11 2019

kaczebuki
Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest, mieć to, czego się nie posiada, dotykać kogoś, kto nie istnieje. Ten stan ma naturę falującą i sprzeczną w sobie. Jest kwintesencją życia i jest przeciwko życiu. Przenika przez skórę do mięśni i kości, które zaczynają odtąd istnieć boleśnie. Nie boleć. Istnieć boleśnie - to znaczy, że podstawą ich istnienia był ból. Toteż nie ma od takiej tęsknoty ucieczki. Trzeba by było uciec poza własne ciało, a nawet poza siebie. Upijać się? Spać całe tygodnie? Zapamiętywać się w aktywności aż do amoku? Modlić się nieustannie?
— Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny.
Reposted frommhsa mhsa viaaurinko aurinko

December 09 2019

kaczebuki
2950 99d8 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viakaesekuchen kaesekuchen

December 06 2019

4293 663b
Reposted fromsavatage savatage viavaira vaira

December 05 2019

kaczebuki
7785 0349
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viairmelin irmelin
kaczebuki
8061 7213 500
Reposted fromble ble viapchamtensyf pchamtensyf
kaczebuki
8555 707e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viairmelin irmelin
kaczebuki
3568 1e0a 500
Robert M. Wegner - Pamięć wszystkich słów; Opowieści z meekhańskiego pogranicza

November 26 2019

kaczebuki

November 23 2019

kaczebuki
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via8agienny 8agienny
kaczebuki
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianoticeable noticeable
kaczebuki
7834 115a
Reposted fromEtnigos Etnigos viagorky gorky

November 22 2019

kaczebuki
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc

November 21 2019

kaczebuki
kaczebuki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl