Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2019

kaczebuki
Reposted fromapatia apatia viatomash tomash

July 08 2019

9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
kaczebuki
3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

July 07 2019

kaczebuki
7717 45e1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
kaczebuki
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
kaczebuki
kaczebuki
Reposted frombluuu bluuu viajustmine justmine

June 29 2019

6990 2188
Reposted fromidiod idiod viaoll oll
kaczebuki
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

June 28 2019

kaczebuki
2124 3126 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
kaczebuki
Tylko Twoje ramiona dają mi spokój, którego potrzebuję.
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle
kaczebuki
4852 89e4 500
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
kaczebuki
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapiehus piehus
kaczebuki
5078 6423 500
Reposted frompunisher punisher viapiehus piehus
kaczebuki
Reposted fromDennkost Dennkost viapiehus piehus
kaczebuki
4872 4b67 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapiehus piehus

June 02 2019

kaczebuki
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
kaczebuki
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl