Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2018

kaczebuki
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianieobecnosc nieobecnosc

November 05 2018

kaczebuki
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
8356 4be5 500
kaczebuki
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
kaczebuki
3575 3580 500
Reposted fromPoranny Poranny vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
8152 c2e1 500
Reposted fromzciach zciach viabananowo bananowo
kaczebuki

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki

October 29 2018

kaczebuki
0784 06b3 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viasatyra satyra

October 27 2018

kaczebuki
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— Mam, znalazł mnie
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viaDreamsMayCome DreamsMayCome
kaczebuki
7068 4f10
Reposted fromsoftboi softboi viathenatuss thenatuss

October 26 2018

kaczebuki
Reposted fromFlau Flau viakasiarzyna kasiarzyna
kaczebuki
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina vianieobecnosc nieobecnosc

October 20 2018

kaczebuki
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl