Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

kaczebuki
0832 4955
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaseaweed seaweed

November 06 2019

kaczebuki
6572 5708 500
Reposted fromnyaako nyaako viapimpmyheart pimpmyheart
kaczebuki
0946 6526 500
Reposted fromillWind illWind viaataga ataga
kaczebuki
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

October 30 2019

kaczebuki
4169 2660 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapchamtensyf pchamtensyf
kaczebuki
- Może powinieneś z kimś porozmawiać? - I co miałbym temu kogoś powiedzieć? Że zwątpiłem we wszystko, w co do tej pory wierzyłem, i sprzeniewierzyłem się wszelkim moralnym wartościom?
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
kaczebuki
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viakrewzwodka krewzwodka
kaczebuki
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viamartexxx martexxx

October 28 2019

kaczebuki
Nigdy nie jesteśmy przygotowani na ważne chwile.
— Meredith Grey
Reposted fromGreysel Greysel vianeverlookback neverlookback
kaczebuki
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaharridan harridan
kaczebuki
1258 f8d6
Reposted fromnyaako nyaako viaDagarhen Dagarhen
kaczebuki

Söhne Mannheims - Und wenn ein Lied 

kaczebuki
-Więc kiedy bywa się razem?
-Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Hłasko
Reposted fromvenice venice viaskinnyone skinnyone
kaczebuki
5096 8da9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaskinnyone skinnyone

October 25 2019

kaczebuki

Zakk Wylde - The Day That Heaven Had Gone Away

October 24 2019

kaczebuki
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
kaczebuki
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapchamtensyf pchamtensyf

October 23 2019

kaczebuki
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed Tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromlovvie lovvie vianotoco notoco

October 22 2019

kaczebuki
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes vialiona liona

October 11 2019

kaczebuki
8813 3f86
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl