Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

kaczebuki
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
kaczebuki
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaoll oll
kaczebuki
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaoll oll
kaczebuki
Ze mną to jest tak, że chyba do końca nie jestem dorosła. Niby mam te wszystkie społeczne atrybuty plus odpowiednią metryczkę, ale bliżej mi do fikcji niż prozy życia. Mało tego, uważam, że to się wszystko ze sobą miesza i nie ma sensu zastanawiać się na przykład, czy takie Muminki to by mogły żyć naprawdę czy raczej to tylko wyobraźnia autorki, bez szczególnych odniesień do świata realnego. Bo to nie ma znaczenia: nigdy nie możemy być pewni, co jest fikcją a co prawdą.
— Sylwia Chutnik
Reposted frommhsa mhsa viaoll oll
kaczebuki
7475 15e9 500
Reposted fromRowena Rowena viaDreamsMayCome DreamsMayCome

February 11 2019

6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose vialadia ladia
kaczebuki
9824 69aa
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaNoCinderella NoCinderella

February 10 2019

kaczebuki
0065 c907
Reposted fromchocoway chocoway vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
kaczebuki
Najgorzej, gdy oberwiesz od życia tyle razy, że drętwiejesz w środku. Przestajesz marzyć, wierzyć, walczyć, obojętnie patrzysz z boku jak mija życie. Czasami poprostu staje się za dużo i nie można tego odwrócić...
— "Okiem kobiety"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
kaczebuki
9932 9e17
Reposted fromTveilight Tveilight viasatyra satyra

February 09 2019

kaczebuki
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
kaczebuki
4068 6a2a 500
dobrze, że są takie miejsca jak zupa. można tu zawsze zostawić coś, co siedzi nam w głowie. ostatnio tęsknię za ludźmi, za którymi nie powinnam. inni nazwaliby mnie psychopatką.  tęsknię Julia. 
kaczebuki
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viairmelin irmelin
kaczebuki
Chodź pod kołdrę, schowamy się przed całym światem.
Reposted fromautunno autunno viairmelin irmelin
kaczebuki
kaczebuki
3324 c892
Reposted frommisza misza viairmelin irmelin
kaczebuki
4531 e6ca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
kaczebuki
5765 aa52 500
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viairmelin irmelin
kaczebuki
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl