Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

kaczebuki
kaczebuki
4004 cda4 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc

May 13 2017

kaczebuki
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viamalazadymiara malazadymiara
0973 cbbc 500

shadeykris:

Bee good to eachother.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viathenatuss thenatuss
kaczebuki
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212

June 30 2015

kaczebuki
8987 2db7
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaelloko elloko
kaczebuki
8677 3246
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaHigh-Key High-Key
kaczebuki
Play fullscreen
I live to make you free

June 26 2015

kaczebuki
8743 ad6c
Reposted frombjureczko bjureczko vianieobecnosc nieobecnosc

June 23 2015

kaczebuki
kaczebuki
2343 13c8 500
Reposted fromnumbereight numbereight viamy-anxieties my-anxieties
kaczebuki
Reposted fromgruetze gruetze viashitty-love shitty-love
0524 1f3d
Reposted fromLori-rocks Lori-rocks viamisiaq misiaq

June 18 2015

4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado vialentilka lentilka

June 01 2015

kaczebuki
kaczebuki

May 30 2015

kaczebuki
kaczebuki
1634 dc5e
Reposted fromroyals royals viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
kaczebuki
1648 ae0b 500
Reposted fromviperssj3 viperssj3 viabananowo bananowo

May 25 2015

kaczebuki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl